Lịch Khai Giảng Tổng Hợp

Lịch khai giảng tổng hợp tại PTI Hồ Chí Minh

No block ID is set

KHÓA HỌC KHAI GIẢNGHỌC PHÍKHUYẾN MÃI  
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 30/05/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký học thử
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung17/06/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký học thử
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung09/07/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký học thử
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung29/07/2022 8.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký học thử
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 20/05/20228.600.000 VNĐ8.200.000 VNĐĐăng ký học thử
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 06/08/20228.600.000 VNĐ8.200.000 VNĐĐăng ký học thử
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp25/06/20226.800.000 VNĐ4.000.000 VNĐĐăng ký học thử
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 16/12/202212.800.000 VNĐ11.000.000 VNĐĐăng ký học thử
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân13/05/20224.600.000 VNĐ3.300.000 VNĐĐăng ký học thử
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân19/08/20224.600.000 VNĐ3.300.000 VNĐĐăng ký học thử
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân18/11/20224.600.000 VNĐ3.300.000 VNĐĐăng ký học thử
Đào tạo Giảng viên nội bộ 25/05/20226.800.000 VNĐ4.000.000 VNĐĐăng ký học thử

.