Lịch Khai Giảng

1 - lịch khai giảng tổng hợp tại pti hcm

Lịch khai giảng khóa học Dài Hạn Giám Đốc - Giám Đốc Chức Năng Hồ Chí Minh

Khóa học Khai Giảng Học phíHọc phí ưu đãi 
CEO Toàn Diện 24/12/202228.800.000 VNĐ20.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp27/07/202222.800.000 VNĐ16.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27/08/202222.800.000 VNĐ16.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp28/10/202222.800.000 VNĐ16.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 27/11/202222.800.000 VNĐ16.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 28/12/202222.800.000 VNĐ16.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 11/07/202218.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 18/11/202218.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp05/10/202218.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệpĐang cập nhật18.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 24/06/202218.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 17/09/202218.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 31/08/202218.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 17/09/202218.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
Giám đốc Kênh Phân Phối Chuyên Nghiệp15/10/20228.600.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
Giám đốc Chuỗi Bán Lẻ Chuyên Nghiệp03/12/20228.600.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính

Lịch khai giảng khóa học Trung hạn Hồ Chí Minh

KHÓA HỌC KHAI GIẢNGHỌC PHÍKHUYẾN MÃI  
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung18/05/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung18/06/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung29/06/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung23/07/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung12/08/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung12/09/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung14/10/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung16/11/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung10/12/20228.600.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Đào tạo Giảng viên nội bộ27/06/20225.800.000 VNĐ4.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Đào tạo Giảng viên nội bộ23/12/20225.800.000 VNĐ4.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kinh Doanh & Marketing trên Thương Mại Điện Tử06/06/202210.600.000 VNĐ7.900.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kinh Doanh & Marketing trên Thương Mại Điện Tử 31/10/202210.600.000 VNĐ7.900.000 VNĐĐăng ký khóa học
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 06/08/20226.800.000 VNĐ6.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp09/07/20226.800.000 VNĐ4.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp05/11/20226.800.000 VNĐ4.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 13/05/20224.600.000 VNĐ3.300.000 VNĐĐăng ký khóa học
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân19/08/20224.600.000 VNĐ3.300.000 VNĐĐăng ký khóa học
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân18/11/20224.600.000 VNĐ3.300.000 VNĐĐăng ký khóa học
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia16/12/202212.800.000 VNĐ11.000.000 VNĐĐăng ký khóa học

Lịch khai giảng Ngắn Hạn Hồ Chí Minh

KHÓA HỌCKHAI GIẢNGHỌC PHÍKHUYẾN MÃI 
Tài chính dành cho Lãnh đạo Đang cập nhật2.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng hiệu quả25/04/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng hiệu quả28/05/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng hiệu quả24/06/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng hiệu quả22/07/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng hiệu quả27/08/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng hiệu quả26/09/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng hiệu quả28/10/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 03/06/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc08/08/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc08/10/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc05/12/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 21/05/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp13/07/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp24/09/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp19/11/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Tài chính dành cho Lãnh đạo không chuyên20/06/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Tài chính dành cho Lãnh đạo không chuyên05/11/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Tài chính dành cho Lãnh đạo không chuyên17/08/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại11/06/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại10/08/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại10/10/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 14/12/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nghiệp vụ quản lý kho 23/04/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nghiệp vụ quản lý kho 20/08/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nghiệp vụ quản lý kho 26/11/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 22/04/20222.200.000 VNĐ1.200.000 VNĐĐăng ký khóa học
Xem tướng tay để biết người20/05/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Xem tướng tay để biết người27/07/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả28/05/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả30/07/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả12/11/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại20/04/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 27/05/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại08/07/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại17/09/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 16/11/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Marketing Digital16/05/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Marketing Digital29/10/20222.800.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Quản lý con người 12/06/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Quản lý con người 29/08/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Quản lý con người 26/10/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả19/06/20221.600.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 20/08/2022/strong>1.600.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả03/10/20221.600.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao17/06/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao05/09/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 02/11/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 03/06/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự22/08/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự14/10/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự24/12/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Quản trị dòng tiền06/05/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng05/06/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng05/08/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng07/10/2022/strong>1.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng làm việc hiệu quả16/07/20223.200.000 VNĐ1.500.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng làm việc hiệu quả14/09/20223.200.000 VNĐ1.500.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng làm việc hiệu quả26/11/20223.200.000 VNĐ1.500.000 VNĐĐăng ký khóa học

2 - lịch khai giảng tổng hợp tại pti Hà Nội

Lịch khai giảng Khóa học Giám Đốc Chức Năng tại Hà Nội

Khóa học Khai Giảng Học phí  
CEO Toàn Diện 25/09/202228.800.000 VNĐ20.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 20/03/202222.800.000 VNĐ16.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp22/07/202222.800.000 VNĐ16.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 21/08/202222.800.000 VNĐ16.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp21/09/202222.800.000 VNĐ16.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp22/10/202222.800.000 VNĐ16.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 13/08/202218.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 16/09/202218.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 10/10/202218.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 16/11/202218.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp Đang cập nhật18.800.000 VNĐ14.000.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
Giám đốc Chuỗi Bán Lẻ Chuyên Nghiệp05/11/20228.600.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
Giám đốc Kênh Phân Phối Chuyên Nghiệp16/09/20228.600.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính
Giám đốc Kênh Phân Phối Chuyên NghiệpĐang cập nhật8.600.000 VNĐĐăng ký khóa học/ dự thính

Lịch khai giảng Khóa học Ngắn Hạn Hà Nội

KHÓA HỌCKHAI GIẢNGHỌC PHÍHỌC PHÍ ƯU ĐÃI 
Tài chính dành cho Lãnh đạo21/05/2022 3.200.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệpĐang cập nhật3.200.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng hiệu quả28/05/20223.200.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng hiệu quả04/06/20223.200.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc14/05/20223.200.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 17/04/20222.200.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nghiệp vụ quản lý kho28/05/20223.200.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 07/05/20223.200.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Phân tích báo cáo tài chính18/06/20223.200.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả10/06/20223.200.000 VNĐ2.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Quản trị dòng tiền24/06/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 08/06/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Quản lý con người 11/06/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý03/06/20222.600.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 13/06/20221.600.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp03/06/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 12/06/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học
Kỹ năng làm việc hiệu quả27/05/20221.800.000 VNĐ1.000.000 VNĐĐăng ký khóa học