Khóa học dành cho Giám đốc

Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI (Trường Doanh nhân PTI) là đơn vị hàng đầu Việt Nam về tổ chức Khóa học dành cho Giám đốc,với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu của các giảng viên, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế về đào tạo Giám đốc