Khóa học

Trường doanh nhân PTI có hơn 11 năm kinh nghiệm về đào tạo doanh nghiệp và ngắn hạn, các khóa học giám đốc, khóa học tài chính, khóa học kỹ năng mềm