Khóa học Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp – CHRO

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp bao gồm 09 chuyên đề đào tạo, 02 chuyên đề hội thảo với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia, giảng viên hàng đầu Việt Nam về nhân sự. Nội dung khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý hiện đại mà một giám đốc nhân sự chuyên nghiệp (CHRO) cần phải có, từ đó có thể thiết kế và vận hành một cách hiệu quả hệ thống quản trị nhân sự cho doanh nghiệp của mình. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

Khóa Học Giám đốc Nhân Sự Chro Trường Doanh Nhân Pti

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Nhân sự luôn là câu chuyện trung tâm của mọi công ty/ tổ chức ở mọi thời đại! Đặc biệt, trong một thời đại đầy biến động, đổi thay và ngổn ngang như thời kỳ khủng hoảng hiện nay, câu chuyện này càng phải được kể lại, nhìn nhận lại, thậm chí viết lại để mỗi công ty/ tổ chức vượt khó và phát triển bền vững.

CHRO là tên viết tắt của Chief Human Resources Officer trong tiếng anh. CHRO là Giám đốc nhân sự, là người được cho là “quản lý” và “sử dụng” con người

Giám đốc nhân sự là ai?

Giám đốc nhân sự là người chịu trách nhiệm việc thiết kế và triển khai kế hoạch nhân sự tổng thể của công ty, kiểm soát các số liệu, báo cáo liên quan tới việc tuyển dụng, đào tạo – phát triển, chính sách đại ngộ, thưởng phạt, quy chế cho nhân viên của công ty.

Giám đốc nhân sự là một người như thế nào?

Một chuyên gia tâm lý – là người biết lắng nghe, thấu hiểu ý kiến các phòng ban. Khi biết được tâm tư nguyện vọng của họ thì cần truyền đạt rõ ràng mục tiêu, sứ mệnh, chiến lược của công ty tới toàn bộ hệ thống.

Người truyền tin hiệu quả – không áp đặt những quy định, truyền đạt những thông điệp rõ ràng từ Ban Lãnh đạo để các thành viên vui vẻ thực thi những quy định ấy.

Người hoạch định chiến lược – là người có khả năng cùng Ban Giám đốc đưa ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Thậm chí Giám đốc nhân sự có thể dự đoán được xu thế phát triển của nguồn nhân lực và có kế hoạch ứng phó.

Các cấp độ của Giám đốc nhân sự (CHRO)

Nhiều quan niệm cho rằng Giám đốc nhân sự chỉ là người thừa hành mệnh lệnh Ban Giám đốc, hay Giám đốc Nhân sự là người gây phiền toái, can thiệp vào các bộ phận khác. Trong ba chân kiềng của một hệ thống tổ chức, ngoài vốn, chiến lược – Nhân sự là một trong những nguồn lực chính. Vậy vai trò của Giám đốc Nhân sự nên được nhìn nhận chuẩn mực như thế nào?

 • Ở cấp độ 1: công tác nhân sự chỉ đơn thuần là xử lý các sự vụ hành chính: xếp lịch, chấm công, giải quyết tranh chấp nhỏ.
 • Ở cấp độ 2: Công tác nhân sự được chuyên môn hóa. Bộ phận nhân sự tham gia vào việc lên kế hoạch đào tạo, góp tiếng nói vào sự thăng tiến và sa thải nhân viên. Tuy nhiên, những nhiệm vụ đó phụ thuộc vào quan điểm và chiến lược của Ban Giám đốc.
 • Ở cấp độ 3: Bộ phận nhân sự đóng vai trò vị trí chiến lược. Trong đó Giám đốc Nhân sự được xem như đối tác của Ban Lãnh đạo. Giám đốc Nhân sự là nhà tư vấn và vạch ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực công ty theo đơn đặt hàng từ Ban Giám đốc. Họ hoạt động độc lập và bình đẳng với Ban Giám đốc.

Khóa học Giám đốc nhân sự CHRO

Chương trình đào tạo CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp với mong muốn các công ty/ các tổ chức luôn có đội ngũ nhân sự mạnh và chính sách nguồn nhân lực hiệu quả. Điều này chắc chắn sẽ giúp Doanh nghiệp chúng ta phát triển ở một đẳng cấp mới.

Đối tượng tham gia

Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên ngiệp (CHRO) được thiết kế dành cho:

 • BLĐ Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc Nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp;
 • Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc Nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn hành Khóa học đào tạo Giám đốc nhân sự (CHRO), học viên có thể:

 • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
 • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; Và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Với thời lượng 03 tháng đào tạo về nhân sự, Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp (CHROdo Trường doanh nhân PTI thiết kế và đào tạo, bao gồm 09 chuyên đề đào tạo nhân sự riêng biệt về các kỹ năng, kiến thức cũng như tuy duy mà một CHRO cần phẩn có, chi tiết như sau:

STT CHUYÊN ĐỀ/SUBJECT THỜI LƯỢNG
BUỔI TIẾT
Chuyên đề 01 Bàn về sự học * *
Chuyên đề 02

Chân dung của một CHRO / On Becoming a CHRO

 • Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CHRO
 • Năng lực, tố chất, kinh nghiệm cần có của một CHRO
 • Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CHRO chuyên nghiệp
02 08
Chuyên đề 03

Chiến lược nguồn nhân lực / HR Strategy

 • Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự
 • Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự
 • Hoạch định chiến lược nhân sự
 • Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự
04 16
Chuyên đề 04

Tổ chức bộ phận nhân sự / HR Department

 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự
 • Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc
 • Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự
 • Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác
02 08
Chuyên đề 05

Tuyển dụng và bổ dụng / Recruitment & Assignment

 • Thu hút và tuyển dụng. Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng
 • Bổ dụng và những nguyên tắc quan trọng
 • Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hoá hiệu quả tuyển dụng và bổ dụng
02 08
Chuyên đề 06

Đánh giá nhân sự / Personel Appraisl

 • Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự
 • Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích 
 • Giới thiệu một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự
03 12
Chuyên đề 07

Đào tạo và phát triển nhân sự / HR Training & Development

 • Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại
 • Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo
 • Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa
03 12
Chuyên đề 08

Văn hoá doanh nghiệp / Corporate Culture

 • Văn hoá Doanh nghiệp là gì? Vai trò của Văn hoá Doanh nghiệp
 • Xây dựng và thay đổi Văn hoá Doanh nghiệp
 • Đo lường kết quả xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp
02 08
Chuyên đề 09

Lương và Chế độ đãi ngộ / Compensation & Remuneration System

 • Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng
 • Hệ thống lương và các bước xây dựng hệ thống lương
 • Cơ cấu và ngân sách tiền lương
 • Chính sách và chế độ đãi ngộ
04 16
Chuyên đề 10

Pháp luật Lao động / Laws & Regulations on Labour

 • Hiểu về pháp luật lao động
 • Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động
 • Quy định pháp luật về thôi dụng
 • Giải quyết tranh chấp lao động
02 08
Chuyên đề 11

Chuyên đề hội thảo ( Dành cho học viên các chương trình CHRO)

Đối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia nhân sự hàng đầu trong nước và quốc tế.

01 04
Chuyên đề 12 Hội thảo kinh tế & Kinh Doanh (Dành riêng cho học viên các chương trình

đào tạo giám đốc)

02 08
Lễ trao “Chứng nhận tốt nghiệp” khóa học 01 04
TỔNG CỘNG 28 112

Tải BROCHURE khóa học giám đốc nhân sự CHRO tại đây

Hình ảnh Lớp Học

Hình ảnh Lớp Học (3)

4.5/5 - (37 bình chọn)

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

Lịch khai giảng tại TPHCM

Địa điểm tổ chức khóa học đào tạo Giám Nhân Sự (CHRO) tại TPHCM: Tòa nhà PTI, 106/4 Trường Chinh, Khu Phố 6, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG THỨ THỜI GIAN
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 03 tháng 26/08/2024 Thứ 2, Thứ 3 Tối: 18h00 – 21h00

 

Lịch khai giảng tại Hà Nội

Địa điểm tổ chức khóa học đào tạo Giám Nhân Sự (CHRO) tại Hà Nội:
Tầng 14, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Xem bản đồ)
Tầng 2, Tòa nhà N01-T1, Khu đô thị Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, HN (Xem bản đồ)

KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG THỨ THỜI GIAN
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 03 tháng 26/07/2024 Thứ 6, Thứ 7 Tối: 18h00 – 21h00

Tầng 2, tòa nhà N01-T1, Khu đô thị Đoàn Ngoại Giao – Phường Xuân Tảo – Quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 03 tháng 29/11/2024 Thứ 6, Thứ 7 Tối: 18h00 – 21h00

Tầng 14, Tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lịch khai giảng tại Tỉnh thành

Chưa có lịch khai giảng Khóa học CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp tại các tỉnh thành khác

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Học phí: 20,800,000 đ Phí ưu đãi: 10,400,000 đ (Bao gồm: Đào tạo, tiệc trà, tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận, VAT)
Mức phí ưu đãi áp dụng khi:
 • Đăng ký trước khai giảng 15 ngày
 • Đăng ký từ 3 học viên
 • Là học viên thân thiết PTI
  • ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC
   GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC

   Hội đồng Giảng viên PTI
   Hội đồng Giảng huấn
   Trường doanh nhân PTI

   Với đội ngũ 125 giảng viên….

   Xem thêm các khóa học dành cho Giám đốc:

   • Khóa học CEO Giám đốc điều hành chuyên nghiệp trường PTI

    Khóa Học CEO Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp

    Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp bao gồm 14 chuyên đề đào tạo trong thời gian 04 tháng. Học viên được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học
    24,800,000 đ 12,400,000 đ * Đăng ký ngay nhận học bổng 50% học phí
   • Cfo-giam-doc-tai-chinh-khoahocpti-0907080758

    Khóa Học Giám Đốc Tài Chính Chuyên Nghiệp – CFO

    Khóa học Giám đốc tài chính cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết của một giám đốc tài chính chuyên nghiệp (CFO) từ việc hoạch định chiến lược tài chính dài hạn cho đến những quyết định cấp thời nhằm nắm bắt các cơ hội đầu tư tài chính một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.
    20,800,000 đ 10,400,000 đ * * Phí ưu đãi áp dụng khi chuyển phí trước khai giảng 1 tuần
   • Giam-doc-chuoi-ban-le-khoahocceocom Maps

    Khóa Học Xây Dựng Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Chuyên Nghiệp

    Khóa Học Xây dựng chuỗi bán lẻ là chương trình đào tạo thực chiến, giúp anh chị học viên vận hành và tối ưu hóa hoạt động của chuỗi bán lẻ, cửa hàng kinh doanh của doanh nghiệp.
    8,600,000 đ 8,200,000 đ * * * Phí ưu đãi áp dụng khi chuyển phí trước khai giảng 1 tuần
   • Cco-giam-doc-kinh-doanh-khoahocpti-0907080758

    Khóa học Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

    Phiên bản đào tạo này, khóa học Giám Đốc Kinh Doanh sẽ trang bị những kiến thức cốt lõi mà một CCO chuyên nghiệp phải có, chân dung một CCO 4.0
    20,800,000 đ 10,400,000 đ * * Phí ưu đãi áp dụng khi chuyển phí trước khai giảng 1 tuần

   Xem thêm các khóa học ngắn hạn liên quan:

   • Cfo-giam-doc-tai-chinh-khoahocpti-0907080758

    Khóa Học Giám Đốc Tài Chính Chuyên Nghiệp – CFO

    Khóa học Giám đốc tài chính cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết của một giám đốc tài chính chuyên nghiệp (CFO) từ việc hoạch định chiến lược tài chính dài hạn cho đến những quyết định cấp thời nhằm nắm bắt các cơ hội đầu tư tài chính một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.
    20,800,000 đ 10,400,000 đ * * Phí ưu đãi áp dụng khi chuyển phí trước khai giảng 1 tuần
   • Giam-doc-kenh-phan-phoi-khoahocceocom

    Khóa học Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp

    Khóa học Giám Đốc Kênh Phân Phối do Trường doanh nhân PTI thiết kế và đào tạo sẽ giúp học viên xây dựng, quản lý và phát triển kênh phân phối của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh 4.0
    8,600,000 đ 8,200,000 đ *

   Trả lời