Khóa Học CEO Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp

Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp bao gồm 16 chuyên đề đào tạo trong thời gian 4,5 tháng. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

Khóa học CEO Giám đốc điều hành chuyên nghiệp trường PTI

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo CEO Giám đốc điều hành phiên bản 4.0 của Trường doanh nhân PTI được thiết kế và đào tạo trong thời gian 4,5 tháng, bao gồm 16 chuyên đề riêng biệt về các kỹ năng, kiến thức cũng như tuy duy mà một Giám đốc điều hành chuyên nghiệp cần phẩn có theo triết lý đào tạo PEP (PTI Educational Phylosophy). Trong đó: Nội dung khóa học, mục tiêu khóa học, tính chuẩn khoa học của môn học là trung tâm, hướng tới một trọng tâm giáo dục là: Khiến học viên mong muốn học, tự khuyến học, khát khao ứng dụng, tin tưởng vào khoa học.

Tổ chức = (Cấu trúc + Công Nghệ + Chất Lượng)
Lãnh Đạo = (Cảm Xúc + Trí Tuệ + Tầm Nhìn)

Cấu trúc phân tầng của khóa học CEO PTI

Có 3 phân tầng – hệ thống chính thông qua các chuyên đề đào tạo:

Phân tầng tư tưởng

Phân tầng Căn bản

Phẩn tầng chuyên môn

 • Mỗi một phân tầng có những chuyên đề đào tạo Giám đốc điều hành khác nhau được sắp xếp theo trình tự trước sau để người học có thể luận được “cái đạo của một CEO” & trả lời được câu hỏi là CEO là phải làm gì ?
 • Chương trình có thể được tổ chức vào ban ngày hoặc sau giờ hành chính (buổi tối). Thời lượng của các khóa học CEO là như nhau, nhưng thời gian của mỗi khóa học có thể kéo dài 04 tháng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Khóa học giám đốc điều hành chuyên nghiệp (Khóa học CEO) do Trường doanh nhân PTI thiết kế và đào tạo trong thời gian 4,5 tháng, bao gồm 16 chuyên đề riêng biệt về các kỹ năng, kiến thức cũng như tuy duy mà một Giám đốc điều hành chuyên nghiệp cần phải có, chi tiết như sau:

STTCHUYÊN ĐỀ/SUBJECTTHỜI LƯỢNG
BuổiTiết
01

Nghề Giám đốc chuyên nghiệp

Career as Professional Chief Executive

0104
02

CEO & Tổng quan về quản trị doanh nghiệp

CEO & Corporate Governance Overview

0104
03

Phương pháp phát triển khả năng Lãnh đạo

Leadership Development Methodology

0416

04

Chiến lược Công ty

Corporate Strategy

0416

05

Xây dựng hệ thống Quản lý Công ty

Building Corporate Management System

0416
06

Xây dựng Văn hóa Công ty

Building Corporate Culture

0208
07

Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo

Human Resourses Management for Leaders

0416
08

Quản trị Marketing dành cho Lãnh đạo

Marketing Administration for Leaders

0208
09

Quản trị bán hàng dành cho lãnh đạo

Sales Management for Leaders

0208
10

Xây dựng & phát triển thương hiệu dành cho lãnh đạo

Branding & Brand Development for Leaders

0208
11

Quản trị tài chính & đầu tư dành cho lãnh đạo

Finance & Investment Management for Leaders

0416
12

Quản trị kế toán dành cho lãnh đạo

Accounting Management for Leaders

0208
13

Quản lý sự thay đổi dành cho lãnh đạo

Change Management for Leaders

0208
14

Kỹ năng chủ trì & điều hành cuộc họp

How to Chair & Run a Meeting

0208
15Hội thảo theo chuyên đề

Thematic Seminar

0104
16Hội thảo kinh tế & kinh doanh

Economics & Business Conference

0208
17“Lễ tôn vinh sự học của Doanh Nhân” & Lễ trao “chứng nhận tốt nghiệp”

Convocation Ceremony & Graduation Certificate Ceremony

0104
Tổng cộng40160

Tải BROCHURE khóa học CEO tại đây

Đối tượng tham gia khóa học

 • Cấp lãnh đạo của doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…
 • Các nhà quản lý cấp trung của doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp;
 • Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hoặc kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp;
 • Những người có mong muốn trở thành một CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp – một “nhà lãnh đạo doanh nghiệp” trong tương lai.

Điều kiện tham giam Khóa học

Để tham dự chương trình khóa học CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp này một cách thành công, học viên cần phải trên 23 tuổi (chương trình này không phù hợp với học viên có độ tuổi dưới 22 tuổi) và cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau:

 • Đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng cao đẳng (không phân biệt chuyên ngành);
 • Đã từng hoặc đang nắm giữ vị trí quản lý cấp trung có vai trò quan trọng trong công ty;
 • Đã có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề lĩnh vực

Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn tất chương trình khóa học CEO này, học viên có thể:

 • Biết được ai?, trải nghiệm ra sao, làm thế nào, để có thể trở thành một “CEO”- một “nghề quản trị thực sự”
 • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có
 • Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một CEO
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CEO chuyên nghiệp

Mục tiêu chương trình

 • Cung cấp cho học viên khóa học CEO những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một giám đốc điều hành chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu 4.0.
 • Trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một giám đốc điều hành chuyên nghiệp – lãnh đạo doanh nghiệp cần phải trang bị.
 • Những kiến thức, tư duy và nhận thức và trong chương trình đào tạo CEO đặc biệt này cùng với năng lực nội tại & phẩm chất, tố chất sẵn có về nghề lãnh đạo, quản trị và sự trải nghiệm đường đời của bản thân sẽ giúp học viên trở thành một CEO chuyên nghiệp.

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

Lịch khai giảng tại TPHCM

Địa điểm tổ chức khóa học Giám Đốc Điều Hành tại TPHCMTầng 1, Tòa nhà Rivera Park, Số 7/28 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNGNGÀY KHAI GIẢNGNGÀY KẾT THÚCTHỨTHỜI GIAN
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng27/01/202103/06/2021Thứ 4, Thứ 5Tối: 18h00 – 21h00
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng28/03/202118/07/2021Chủ NhậtSáng: 8h30 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng26/04/202110/08/2021Thứ 2, Thứ 3Tối: 18h00 – 21h00
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng26/05/202109/09/2021Thứ 4, Thứ 5Tối: 18h00 – 21h00
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng26/06/202116/10/2021Thứ 7Sáng: 8h30 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng26/07/202130/11/2021Thứ 2, Thứ 3Tối: 18h00 – 21h00
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng29/08/202112/12/2021Chủ NhậtSáng: 8h30 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng29/09/202113/01/2022Thứ 4, Thứ 5Tối: 18h00 – 21h00
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng29/10/202112/03/2022Thứ 6, Thứ 7Tối: 18h00 – 21h00
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng27/11/202126/03/2022Thứ 7Sáng: 8h30 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng27/12/202126/04/2022Thứ 2, Thứ 3Tối: 18h00 – 21h00

Lịch khai giảng tại Hà Nội

KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNGNGÀY KHAI GIẢNGNGÀY KẾT THÚCTHỨTHỜI GIAN
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng23/01/202112/06/2021Thứ 7Sáng: 8h30 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng22/03/202106/07/2021Thứ 2, Thứ 3Tối: 18h00 – 21h00
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng23/04/202114/08/2021Thứ 6, Thứ 7Tối: 18h00 – 21h00
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng23/05/202105/09/2021Chủ NhậtSáng: 8h30 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp04 tháng23/06/202107/10/2021Thứ 4, Thứ 5Tối: 18h00 – 21h00

 

Lịch khai giảng tại Tỉnh thành

Lịch khai giảng Khóa học Giám đốc điều hành tại các tỉnh thành đang được cập nhật. Quý anh,chị học viên vui lòng liên hệ hotline 0907 080 758 để biết thêm thông tin hoặc đặt lịch đào tạo.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Học phí: 22,800,000 đ Phí ưu đãi: 16,000,000 đ (Bao gồm: Đào tạo, tiệc trà, tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận, VAT)
Mức phí ưu đãi áp dụng khi:
 • Đăng ký trước khai giảng 15 ngày
 • Đăng ký từ 3 học viên
 • Là học viên thân thiết PTI
  • ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC
   GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC

   Hội đồng Giảng viên PTI
   Hội đồng Giảng huấn
   Trường Doanh Nhân PTI

   Chyên gia Nguyễn Tất Thịnh

   Chuyên gia Trần Đình Thiên

   Chuyên gia Vũ Công Ty

   Chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương

   Chuyên gia Lê Đình Tiến

   Chuyên gia Đỗ Tiến Long

   Chuyên gia Dương Ngọc Dũng

   Chuyên gia Lê Quang Hạnh

   Chuyên gia Phạm Văn Chính

   Xem thêm các khóa học dành cho Giám đốc:

   • Khóa học tài chính, khóa học giám đốc tài chính Trường PTI

    Khóa học Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

    Khóa học Giám đốc tài chính cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết của một giám đốc tài chính chuyên nghiệp (CFO) từ việc hoạch định chiến lược tài chính dài hạn cho đến những quyết định cấp thời nhằm nắm bắt các cơ hội đầu tư tài chính một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.
    18,800,000 đ 14,000,000 đ * * Phí ưu đãi áp dụng khi chuyển phí trước khai giảng 1 tuần
   • Khóa Học Giám đốc Nhân Sự Chro Trường Doanh Nhân Pti

    Khóa học Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp – CHRO

    Khóa học Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp bao gồm 09 chuyên đề đào tạo, 02 chuyên đề hội thảo với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia, giảng viên hàng đầu Việt Nam về nhân sự. Nội dung khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý hiện đại mà một giám đốc nhân sự chuyên nghiệp (CHRO) cần phải có, từ đó có thể thiết kế và vận hành một cách hiệu quả hệ thống quản trị nhân sự cho doanh nghiệp của mình. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
    18,800,000 đ 14,000,000 đ * * * Phí ưu đãi áp dụng khi chuyển phí trước khai giảng 1 tuần
   • CEO & CHIẾN LƯỢC TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP SAU KHỦNG HOẢNG

    CEO & chiến lược tái cơ cấu doanh nghiệp sau khủng hoảng

    Khóa học giúp các CEO xác định rõ những tác động của dịch bệnh đối với công ty mình, phân tích thực trạng và tìm hướng đi phù hợp.
    18,000,000 đ 10,000,000 đ * * Phí ưu đãi áp dụng khi chuyển phí trước khai giảng 1 tuần
   • Giam-doc-chuoi-ban-le-khoahocceocom Maps

    Khóa Học Xây Dựng Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Chuyên Nghiệp

    Khóa Học Xây dựng chuỗi bán lẻ là chương trình đào tạo thực chiến, giúp anh chị học viên vận hành và tối ưu hóa hoạt động của chuỗi bán lẻ, cửa hàng kinh doanh của doanh nghiệp.
    8,600,000 đ 8,200,000 đ * * * Phí ưu đãi áp dụng khi chuyển phí trước khai giảng 1 tuần

   Xem thêm các khóa học ngắn hạn liên quan:

   • Khóa học tài chính, khóa học giám đốc tài chính Trường PTI

    Khóa học Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

    Khóa học Giám đốc tài chính cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết của một giám đốc tài chính chuyên nghiệp (CFO) từ việc hoạch định chiến lược tài chính dài hạn cho đến những quyết định cấp thời nhằm nắm bắt các cơ hội đầu tư tài chính một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.
    18,800,000 đ 14,000,000 đ * * Phí ưu đãi áp dụng khi chuyển phí trước khai giảng 1 tuần
   • Khóa học Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên

    Khóa học Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên

    Khóa học tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên bao gồm 06 nội dung đào tạo về tài chính, học viên hiểu tài chính là gì? tầm quan trọng của tài chính và các chỉ số tài chính.
    2,800,000 đ 2,400,000 đ * * * * Phí ưu đãi áp dụng khi chuyển phí trước khai giảng 1 tuần
   • Khoa-hoc-mmm-nang-cao-nang-luc-quang-tri-cho-quan-ly-cap-trung -pti

    Khóa học MMM – Nâng cao năng lực Quản trị cho Quản lý cấp trung

    Khóa học MMM quản lý cấp trung là khóa học nền tảng với 6 bộ kỹ năng quản lý giúp tối ưu hóa hoạt động quản lý, thúc đẩy đội nhóm, nâng cao hiệu suất các phòng ban.
    8,600,000 đ 6,000,000 đ *

   Trả lời