VŨ CÔNG TY

giảng viên Vũ Công Ty trường doanh nhân PTI

CHUYÊN GIA

PGS.TS Vũ Công Ty cũng là Nguyên Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp – Học viện Tài chính. Chuyên gia tư vấn tài chính cho các tập đoàn lớn.

Là giảng viên gắn bó với Trường doanh nhân PTI trong rất nhiều các chủ điểm về tài chính, các khóa học tài chính ngắn hạn, khóa học giám đốc tài chính (CFO), chuyên đề tài chính từ cơ bản đến chuyên sâu.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và tư vấn về quản trị chiến lược tài chính, quản trị rủi ro, thẩm định dự án đầu tư, phân tích tài chính doanh nghiệp, PGS.TS Vũ Công Ty luôn mang đến cho các nhà quản lý doanh nghiệp những bài giảng thiết thực, hữu ích nhất.

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN VŨ CÔNG TY

Xem thêm các khóa học ngắn hạn