Nguyễn Tất Thịnh

thầy Nguyễn Tất Thịnh trường doanh nhân pti

CHUYÊN GIA – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN PTI

Chuyên gia chiến lược & xây dựng tổ chức

Ông mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông: Truyền bá, reo rắc, thức tỉnh – Đây cũng chính là triết lý đào tạo của Trường đào tạo doanh nhân PTI.

Hiện nay ông là giảng viên của Học Viện Hành Chính Quốc Gia.

Ông cũng là tác giả của những cuốn sách được giới doanh nhân quan tâm như:

  • Nghề Giám Đốc”, Nxb Chính trị Quốc Gia, 2002.
  • Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam”, Nxb Phụ Nữ, năm 2006.
  • Hành trình nhân sinh quan – Phản tỉnh trên đường trải nghiệm”, Nxb Thông tinh – Truyền thông, năm 2011.
  • Quản trị và lãnh đạo tổ chức – Từ giá trị đến sức mạnh”, Nxb Đà Nẵng, năm 2020

CÁC KHÓA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN NGUYỄN TẤT THỊNH

Xem thêm các khóa học ngắn hạn