Giảng viên

Đội ngũ Giảng sư Tinh Hoa cùng với những trải nghiệm tri thức toàn cầu. Luôn đảm bảo 2 yếu tố: Kiến Thức Học Thuật chuẩn mực, chuyên sâu và Kinh nghiệm làm việc, quản trị thực tế