Danh Sách Khóa Học Online

TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE

DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE

Hotline: 0907080758                                Email: info@khoahocpti.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC

Giảng viên

Học phí

Thời  gian học

1 CEO – Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp Đội ngũ chuyên gia cao cấp 8,800,000 Học mãi mãi Đăng ký
2 CMO – Giám Đốc Marketing Chuyên Nghiệp Đội ngũ chuyên gia cao cấp 6,800,000 Học mãi mãi Đăng ký
3 CHRO – Giám Đốc Nhân Sự Chuyên Nghiệp Đội ngũ chuyên gia cao cấp 6,800,000 Học mãi mãi Đăng ký
4 CCO – Giám Đốc Kinh Doanh Chuyên Nghiệp Đội ngũ chuyên gia cao cấp 6,800,000 Học mãi mãi Đăng ký
5 CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp Đội ngũ chuyên gia cao cấp 6,800,000 Học mãi mãi Đăng ký

KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP

Giảng viên

Học phí

Thời  gian học

6 Lựa Chọn Hình Thức Pháp Lý Khi Thành Lập Doanh Nghiệp Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
7 Lựa Chon Mô Hình Doanh Nghiệp Lê Đại Ngọc 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
8 Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên Lê Đại Ngọc 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
9 Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Trương Thị Mai 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
10 Quản Trị Cảm Xúc Trương Thị Mai 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
11 Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả Cho Đội Ngũ Bán Hàng Phạm Văn Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
12 Đàm Phán Và Thương Lượng Trương Thị Mai 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
13 Bí Quyết Chinh Phục Các Nhà Tuyển Dụng Khi Phỏng Vấn Xin Việc Nguyễn Văn Mỹ 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
14 Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên Lê Như Hiếu 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
15 Quản Trị Cuộc Đời Lê Thẩm Dương 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
16 Trình Bày Thuyết Phục Và Hiệu Quả Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
17 Đàm Phán Trong Kinh Doanh Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
18 Nghệ Thuật Đàm Phán Hồ Minh Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
19 Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định Hồ Minh Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
20 Kỹ Năng Hợp Tác Và Xây Dựng Tinh Thần Làm Việc Nhóm Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
21 Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng và Giải Quyết Khiếu Nại Hồ Minh Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
22 Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định Tạ Thị Phước Thạnh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
23 Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả Tạ Thị Phước Thạnh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
24 Kỹ năng nâng cao Tư duy tích cực và Trí tuệ cảm xúc Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
25 Hành Trang Tìm Việc Kiều Thị Kim Hoàn 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
26 Tuyệt Chiêu Tạo Động Lực Cho Nhân Viên Nguyễn Ngoan 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
27 Bí Quyết Tạo Năng Lượng Để Thành Công Nguyễn Ngoan 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
28 Kỹ Năng Làm Việc Hiệu Quả Tạ Thị Phước Thạnh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
29 Doanh Nhân Tự Tin Nói Chuyện Trước Công Chúng DN Phương Thảo 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
30 Kỹ Năng Quản Lý Mâu Thuẫn & Xử Lý Xung Đột Theo Mô Hình DISC Phạm Văn Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
31 Kỹ Năng Viết Bản Mô Tả Công Việc Phạm Văn Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
32 Kỹ Năng Giao Việc Và Ủy Quyền Phạm Văn Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
33 Kỹ Năng Huấn Luyện Và Kèm Cặp Phạm Văn Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
34 Kỹ Năng Tạo Động Lực Phạm Văn Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
35 Thay Đổi Thói Quen, Thay Đổi Vận Mệnh Phạm Văn Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
36 12 Tuyệt Chiêu Bán Hàng Của SalesMan Xuất Sắc Nguyễn Ngoan 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
37 Xây Dựng Hành Trình Sự Nghiệp Thế Kỷ 21 Nguyễn Ngoan 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
38 Cẩm Nang Xây Dựng Hệ Thống Đánh Giá Kết Quả Công Việc Nguyễn Ngoan 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
39 Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng Phạm Văn Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
40 Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp Trương Thị Mai 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
41 Kỹ năng quản lý sự thay đổi Lê Đại Ngọc 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
42 Quản Lý Sếp Phạm Văn Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký

LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ

Giảng viên

Học phí

Thời  gian học

43 Quản Trị Rủi Ro Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
44 Chân Dung Của Một CEO Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
45 Tổng Quan Về Hoạt Động Doanh Nghiệp Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
46 Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo Hồ Minh Chính 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
47 Nghệ Thuật Lãnh Đạo Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
48 Mô Hình Quản Trị Theo Phương Pháp McKinSey Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
49 Những Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
50 Phong Thủy Ứng Dụng Dành Cho Startup Nguyễn Ngoan 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
51 Phương Pháp và Nghệ Thuật Thương Lượng – Đàm Phán Nguyễn Tất Thịnh 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
52 Chiến Lược Cạnh Tranh Theo Mô Hình Michael Porter Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
53 Chân Dung Nhà Quản Lý Hiệu Quả Phạm Văn Chính 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
54 Văn Hóa Doanh Nghiệp Phạm Văn Chính 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
55 Tinh Thần Doanh Nhân Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
56 Ý Tưởng Kinh Doanh Trong Khởi Nghiệp Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
57 Chân Dung Doanh Nhân Khởi Nghiệp Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
58 Quản Lý Con Người Trương Thị Mai 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
59 Quản lý và lãnh đạo đội ngũ Trương Thị Mai 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
60 Văn Hóa Doanh Nghiệp Trương Thị Mai 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
61 Huấn Luyện Và Kèm Cặp Nhân Viên Trương Thị Mai 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
62 11 Chiến Thuật Để Thành Công Trong Đàm Phán Kinh Doanh Hiện Đại Nguyễn Văn Mỹ 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
63 Nghệ thuật Lãnh Đạo Lê Như Hiếu 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
64 Xây Dựng Cơ Cấu Tổ Chức Tinh Gọn Phạm Văn Chính 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
65 Tạo Động Lực Và Quản Lý Đội Ngũ Nguyễn Ngoan 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
66 Nghệ Thuật Tứ Dung – Tứ Trọng Nguyễn Văn Mỹ 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
67 Thuần Hóa “Ngựa Chứng” Trong Doanh Nghiệp Phạm Văn Chính 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
68 Các Báo Cáo Nhân Sự Dành Cho Lãnh Đạo Phạm Văn Chính 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
69 Chiến Lược Thương Hiệu Dành Cho Lãnh Đạo Nguyễn Ngoan 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
70 Hệ Thống Quản Trị Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
71 Tư Tưởng Về Quản Trị Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
72 Giải Phóng Lãnh Đạo Phạm Văn Chính 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
73 Quản Trị Nhân Sự Dành Cho Lãnh Đạo Nguyễn Xuân Hải 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
74 Quản Trị Cuộc Đời Phạm Văn Chính 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
75 Xây Dựng Hệ Thống Quản Trị Công Ty Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
76 Chiến Lược Công Ty Lê Quang Hạnh 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
77 Những Mô Hình Quản Trị Kinh Điển Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
78 Cách Mạng 4.0 Và Ứng Dụng Vào Doanh Nghiệp Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
79 Lãnh Đạo Trong Thời Đại Toàn Cầu Hóa Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
80 Những Tố Chất Của Một CEO Phạm Văn Chính 999,000 Học mãi mãi Đăng ký

NHÂN SỰ & NHÂN LỰC

Giảng viên

Học phí

Thời  gian học

81 Chân Dung Giám Đốc Nhân Sự Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
82 Tổ Chức Bộ Phận Nhân Sự Nguyễn Lâm Tuấn 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
83 Đào tạo và Đánh giá Nhân Viên Nguyễn Lâm Tuấn 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
84 Hoạch Định Nguồn Nhân Lực Tạ Thị Phước Thạnh 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
85 Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc Của Nhân Viên Nguyễn Xuân Hải 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
86 Lãnh Đạo Đội Ngũ Đạt Kết Quả Tối Ưu Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
87 Pháp Luật Lao Động Đỗ Ngân Bình 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
88 Nghệ Thuật Quản Lý Con Người Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
89 Tuyển Dụng Và Bổ Dụng Nguyễn Xuân Hải 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
90 Lương Và Chế Độ Đãi Ngộ Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
91 11 Kinh Nghiệm Quản Trị Nhân Sự Nhật Bản Nguyễn Văn Mỹ 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
92 Xây Dựng Chiến Lược Nhân Sự Tinh Gọn Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
93 Công Cụ Đo Lường – Chỉ Số Hiệu Quả Tuyển Dụng Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
94 Công Cụ Đo Lường – Chỉ Số Đóng Góp Giá Trị Của Nguồn Nhân Lực Vào Tổ Chức Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
95 Công Cụ Đo Lường – Chỉ Số Gắn Bó Của Nhân Viên Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
96 Công Cụ Đo Lường – Chỉ Số Ngưỡng Mộ Của Nhân Viên Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
97 Tổ Chức Hoạt Động Bộ Phận Nhân Sự Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
98 Tổng Quan Và Ứng Dụng DISC Trong Quản Lý Nhân Sự Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
99 1501 Cách Khen Thưởng Nhân Viên Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
100 Tạo Động Lực Cho Nhân Viên Thông Qua Ủy Thác Công Việc Kiều Thị Kim Hoàn 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
101 Công Cụ Xây Dựng Đội Ngũ Kế Thừa Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
102 Quản Lý Nhân Sự Cho Doanh Nghiệp SME Và Startup Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
103 Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Viên Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
104 Cẩm Nang Xây Dựng KPI Trong Doanh Nghiệp Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
105 Phương Pháp Trả Lương 3P Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
106 Nghề Nhân Sự Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
107 15 Câu Hỏi Vàng Trong Xây Dựng Hệ Thống Lương Thưởng Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
108 Quản Lý Nhân Sự Theo Mô Hình Respect Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
109 Nhân Tướng Học Trong Công Việc Và Trong Cuộc Sống Phạm Văn Chính 899,000 Học mãi mãi Đăng ký

SẢN XUẤT & VẬN HÀNH

Giảng viên

Học phí

Thời  gian học

110 Quản Trị Kho Bãi Chuyên Nghiệp Nguyễn Lâm Tuấn 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
111 Quản Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp Nguyễn Lâm Tuấn 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
112 Kiểm Tra Và Quản Lý Sản Xuất Hiệu Quả Lê Đại Ngọc 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
113 Một Số Mô Hình Quản Lý Sản Xuất Tiên Tiến Trương Minh Cảnh 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
114 Quản Trị Sản Xuất Nguyễn Lâm Tuấn 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
115 Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Lê Đại Ngọc 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
116 Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí sản xuất Lê Đại Ngọc 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
117 Quản Lý Sản Xuất Và Kiểm Soát Chi Phí Đinh Viết Huyễn 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
118 Tổ Chức Phân Xưởng Nhà Máy Tạ Thị Phước Thạnh 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
119 Quản Lý Chất Lượng Sản Xuất Chuyên Nghiệp Lê Đại Ngọc 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
120 Chân Dung Giám Đốc Sản Xuất – CPO Lê Đình Tiến 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
121 Tổ Chức Sản Xuất Với Các Mô Hình Quản Lý Tiên Tiến Trương Minh Cảnh 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
122 Chiến Lược Sản Xuất Trương Minh Cảnh 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
123 Hoạch Định Và Quản Lý 4M Trương Minh Cảnh 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
124 Kaizen và 5S Lê Đình Tiến 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
125 Nghiệp Vụ Quản Lý Kho Tạ Thị Phước Thạnh 899,000 Học mãi mãi Đăng ký

TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN

Giảng viên

Học phí

Thời  gian học

126 Huy Động Vốn Cho Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Dương Ngọc Dũng 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
127 Quản Trị Kế Toán Dành Cho Lãnh Đạo Nguyễn Công Hiệp 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
128 Quản Trị Tài Chính Dành cho Lãnh đạo Nguyễn Công Hiệp 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
129 Quản Lý Dòng Tiền Nguyễn Công Hiệp 899,000 Học mãi mãi Đăng ký
130 Quản Lý Chi Phí Nguyễn Công Hiệp 899,000 Học mãi mãi Đăng ký

TIẾP THỊ & BÁN HÀNG

Giảng viên

Học phí

Thời  gian học

131 Chân Dung Giám Đốc Marketing Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
132 Thiết Lập Và Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Lê Đại Ngọc 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
133 Quản Lý Cửa Hàng Nguyễn Lâm Tuấn 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
134 Chính Sách Marketing Lê Đại Ngọc 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
135 Quản Trị Marketing Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
136 Nghề Kinh Doanh Nguyễn Lâm Tuấn 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
137 Quản Lý Và Giám Sát Bán Hàng Nguyễn Lâm Tuấn 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
138 Cửa Hàng Trưởng Nguyễn Lâm Tuấn 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
139 Nghề Bán Hàng Nguyễn Lâm Tuấn 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
140 Nghề Chăm Sóc Khách Hàng Nguyễn Lâm Tuấn 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
141 Nghiên Cứu Và Phân Tích Thị Trường Nguyễn Lâm Tuấn 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
142 Trưởng Phòng Kinh Doanh Nguyễn Lâm Tuấn 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
143 Tổ Chức Hoạt Động Bộ Phận Marketing Trong Doanh Nghiệp Lê Đại Ngọc 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
144 Quản Trị Và Phát Triển Kênh Phân Phối Nguyễn Lâm Tuấn 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
145 Chiến Lược Marketing Lê Đại Ngọc 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
146 Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Trương Thị Mai 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
147 Chân Dung CCO Chuyên Nghiệp Nguyễn Ngoan 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
148 Quản Lý Kênh Phân Phối Nguyễn Ngoan 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
149 Quản Lý Hoạt Động Hỗ Trợ Thương Mại Lê Đại Ngọc 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
150 Huấn Luyện Và Đào Tạo Bán Hàng Tạ Thị Phước Thạnh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
151 Xây Dựng Bộ Phận Kinh Doanh Tạ Thị Phước Thạnh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
152 Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Lê Như Hiếu 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
153 Marketing Căn Bản Và Sáng Tạo Nguyễn Văn Mỹ 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
154 Dự Báo Thị Trường & Xây Dựng Kế Hoạch Bán Hàng Nguyễn Ngoan 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
155 12 Bí Quyết Đánh Vào Tâm Lý Tình Cảm Khách Hàng Nguyễn Văn Mỹ 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
156 Quản Lý Hoạt Động Hỗ Trợ Thương Mại Nguyễn Ngoan 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
157 Chiến Lược Kinh Doanh Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
158 Thương Hiệu Và Định Giá Thương Hiệu Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
159 Marketing Truyền Thông Xã Hội Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
160 Nghiên Cứu Và Phân Tích Thị Trường Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
161 Tổ Chức & Hoạt Động Bộ Phận Marketing Trong Doanh Nghiệp Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
162 Quản Trị Marketing Dành Cho Doanh Nghiệp Đa Quốc Gia Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
163 Marketing cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
164 Xây Dựng Và Quản Trị Thương Hiệu Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
165 Quản Trị Marketing Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
166 Truyền Thông Và Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
167 Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả Hồ Minh Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
168 Nghệ Thuật Chăm Sóc Khách Hàng Tạ Thị Phước Thạnh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
169 Quảng Cáo Và PR Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
170 Kỹ Năng Bán Hàng Qua Điện Thoại Tạ Thị Phước Thạnh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
171 Định Vị Thương Hiệu Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
172 Tư Duy Marketing Khác Biệt Trong Kỷ Nguyên Số 4.0 Nguyễn Ngoan 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
173 Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Dương Ngọc Dũng 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
174 Xây Dựng Tổ chức Bán Hàng Hiệu Quả Cao Phạm Văn Chính 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
175 Facebook Marketing Chuyên nghiệp và chuyên sâu Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
176 Hướng dẫn chạy quảng cáo trên Facebook dành riêng Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
cho thiết bị di động
177 Kỹ năng bán hàng và chốt đơn đỉnh cao, chuyên nghiệp Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
178 S.E.O Web – lên đỉnh Google tìm kiếm với kỹ thuật seo Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
chuẩn Google
179 Google Ads cơ bản Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
180 Email Marketing Smart (Kỹ năng gửi email marketing thông minh và hiệu quả) Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
181 Kỹ năng và kinh nghiệm Khởi nghiệp trên mạng Internet hiệu quả Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
182 Kỹ năng bán hàng Livestream Facebook chuyên nghiệp Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
183 Bộ khóa học Lập kế hoạch kinh doanh & marketing thực tế Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
184 Bùng nổ doanh số bán hàng theo hệ thống online, tăng doanh số, tuyển sỉ/lẻ đỉnh cao Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
185 Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng Internet để bán hàng và kiếm tiền Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
186 Xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng Internet Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
dành cho doanh nghiệp – thực chiến
187 Content Marketing – Làm marketing nội dung số thu hút khách hàng, content hay bán bay kho hàng Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
188 Telesales – kỹ năng chốt đơn và tư vấn qua điện thoại Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
189 Marketing trong ngành bán lẻ thời trang Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
190 Marketing & Tăng trưởng doanh số cho ngành làm đẹp Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
dành cho spa, thẩm mỹ viện, kinh doanh mỹ phẩm
191 Marketing và phát triển chuỗi trà chanh, trà sữa Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
192 Marketing cho ngành F&B (nhà hàng, đồ ăn, đồ uống) Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
chuyên nghiệp
193 Tung chiến dịch & chương trình khuyến mại giúp tăng doanh số Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký
194 Kỹ năng chăm sóc khách hàng sau bán Phan Anh 699,000 Học mãi mãi Đăng ký

Training courses in English

Giảng viên

Học phí

Thời  gian học

195 Negotiation Skills Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
196 How To Manage A Meeting Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
197 Talent Management Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
198 International Marketing Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
199 Building Global Brand Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
200 Managing A MNC – Multinational Corporations Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
201 How To Improve The Quality Of Thinking For Leaders Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
202 International Business Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
203 Managing corporate Culture Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
204 R&D Management Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
205 Organizational Behavior Management Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
206 Supply Chain Management Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
207 Conflict and Dispute Management Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
208 Crisis Management Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
209 How To Build Management System Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
210 Corporate Strategy Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký
211 Risk Management Dương Ngọc Dũng 999,000 Học mãi mãi Đăng ký